نام واحد : آذرفام جنوب

نام محصول : سنگ گچ دانه بندی شده

 • سریال مجوز : 350143000000
 • شماره مجوز : 13/38683
 • تاریخ مجوز : 19/11/1393
 • کد محصول : 1410412340
 • شرح محصول : سنگ گچ دانه بندی شده
 • ظرفیت : 450,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سنگ -شن وماسه وخاک رس(1410)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%