نام واحد : سبز دانه مهتاب جنوب

نام محصول : تولید وبسته بندی پودرسیر

 • سریال مجوز : 2018171
 • شماره مجوز : 20461
 • تاریخ مجوز : 07/09/1386
 • کد محصول : 15311514
 • شرح محصول : تولید وبسته بندی پودرسیر
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 16%
  16%