نام واحد : محمدرضا چوپانی نژاد

نام محصول : برنجکوبی

 • سریال مجوز : 2018239
 • شماره مجوز : 20446
 • تاریخ مجوز : 07/09/1386
 • کد محصول : 15311230
 • شرح محصول : برنجکوبی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 28%
  28%