نام واحد : رمضان قاعدی جالوئی - غذائی آلاله

نام محصول : رب گوجه فرنگی

 • سریال مجوز : 1709290
 • شماره مجوز : 57161
 • تاریخ مجوز : 31/05/1375
 • کد محصول : 15491810
 • شرح محصول : انواع رب گوجه فرنگی
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%