نام واحد : سهود صنعت کار آفرین

 • استان : البرز
 • شهر : ساوجبلاغ
 • نشانی شرکت : بالاترازمیدان...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : ساوجبلاغ- پل کردان - چهارباغ- خ عطاء- بعداز شرکت شیلتون- پلاک ثبتی 654و 655فرعی از137 اصلی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : امیرحسام ابوئی مهریزی
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بسته بندی میوه و سبزیجات خشک

 • سریال مجوز : 1709404
 • شماره مجوز : 27551
 • تاریخ مجوز : 17/11/1389
 • کد محصول : 15131140
 • شرح محصول : فراوری وبسته بندی میوه وسبزیجات خشک
 • ظرفیت : 1,800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%