نام واحد : مهدی ذیحجه زاده

نام محصول : سوسیس وکالباس ازگوشت گاویاگوساله

 • سریال مجوز : 2018865
 • شماره مجوز : 2328
 • تاریخ مجوز : 09/02/1387
 • کد محصول : 15111420
 • شرح محصول : سوسیس وکالباس ازگوشت گاویاگوساله
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 39%
  39%