نام واحد : پارس گهر

نام محصول : شیره خرما

 • سریال مجوز : 1709473
 • شماره مجوز : 26121
 • تاریخ مجوز : 11/04/1374
 • کد محصول : 15131924
 • شرح محصول : شیره خرما
 • ظرفیت : 450 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%