نام واحد : دانه گستر خوزستان

نام محصول : شستشووپوستگیری وبسته بندی کنجد خام

 • سریال مجوز : 2019300
 • شماره مجوز : 6153
 • تاریخ مجوز : 15/04/1387
 • کد محصول : 15492182
 • شرح محصول : شستشووپوستگیری وبسته بندی کنجد خام
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 25%
  25%