نام واحد : کارخانجات اتکا-کارخانه عباس اباد

نام محصول : انواع سبزیجات خشک

 • سریال مجوز : 1709576
 • شماره مجوز : 29563
 • تاریخ مجوز : 27/06/1380
 • کد محصول : 15131123
 • شرح محصول : سبزیجات خشک
 • ظرفیت : 55 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%