نام واحد : تصفیه خانه روغن نوید خلیج فارس

نام محصول : کنجاله

 • سریال مجوز : 2019680
 • شماره مجوز : 17209
 • تاریخ مجوز : 16/08/1387
 • کد محصول : 15141250
 • شرح محصول : کنجاله ازپس مانده های حاصل ازتولید روغن
 • ظرفیت : 210,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 85%
  85%