نام واحد : مهندسی و فن آوری پتریس تعاونی شکیل شهریار

نام محصول : اماده سازی وبسته بندی کره

 • سریال مجوز : 1709586
 • شماره مجوز : 57420
 • تاریخ مجوز : 15/05/1381
 • کد محصول : 15201243
 • شرح محصول : بسته بندی کره پاستوریزه
 • ظرفیت : 7,860 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%