نام واحد : صنایع غذائی نوآوران تغذیه بهاران

نام محصول : ترشی

 • سریال مجوز : 1764251
 • شماره مجوز : 29833
 • تاریخ مجوز : 23/06/1382
 • کد محصول : 15131230
 • شرح محصول : ترشیجات
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%