نام واحد : تولیدی گلدانه ماهدشت

نام محصول : روغن کشی وتصفیه روغن از انواع دانه های روغنی استحصال داخلی

 • سریال مجوز : 1709629
 • شماره مجوز : 33080
 • تاریخ مجوز : 07/07/1376
 • کد محصول : 15141410
 • شرح محصول : تصفیه انواع روغن خام نباتی
 • ظرفیت : 4,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%