نام واحد : روی مهدی آباد

نام محصول : کنسانتره روی

 • سریال مجوز : 580293000000
 • شماره مجوز : 45585
 • تاریخ مجوز : 12/12/1387
 • کد محصول : 1320512350
 • شرح محصول : کنسانتره روی
 • ظرفیت : 100,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 4%
  4%