نام واحد : راه باند کویر کرمان

نام محصول : دانه بندی شن و ماسه

 • سریال مجوز : 350144000000
 • شماره مجوز : 36707
 • تاریخ مجوز : 26/08/1393
 • کد محصول : 1410512351
 • شرح محصول : دانه بندی شن و ماسه
 • ظرفیت : 288,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سنگ -شن وماسه وخاک رس(1410)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%