نام واحد : نیک پنیرشایان سیدحیدرعبدالعظیمی ومهران

 • استان : البرز
 • شهر : نظرآباد
 • نشانی شرکت : سپهرنظرآباد...
 • تلفن شرکت : *******262
 • نشانی واحد : نظرآباد سپهرنظرآباد فاز 2 خ 4 انتهای خ نیک پنیر شایان
 • تلفن واحد : *******262
 • مدیر : سعادت قهرمانی
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی غیردولتی سپهر نظر آباد

نام محصول : خامه کاکائو

 • سریال مجوز : 1709711
 • شماره مجوز : 41845
 • تاریخ مجوز : 11/11/1376
 • کد محصول : 15201121
 • شرح محصول : خامه کاکائوئی
 • ظرفیت : 110 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%