نام واحد : فرزانگان تکاپو

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : آریاشهر کوی...
 • تلفن شرکت : ****421
 • نشانی واحد : شهرک اشتهارد فاز2غزالی غربی گلشهریکم گلساریکم قطعه 1357
 • تلفن واحد : **********026
 • مدیر : حمید رضا حسن زاده جلگه
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اشتهارد

نام محصول : بیسکویت

 • سریال مجوز : 1709850
 • شماره مجوز : 68524
 • تاریخ مجوز : 09/12/1383
 • کد محصول : 15411220
 • شرح محصول : بیسکویت
 • ظرفیت : 762 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%