نام واحد : خوبدانه

نام محصول : خوراک دام و طیور

 • سریال مجوز : 1710208
 • شماره مجوز : 14658
 • تاریخ مجوز : 10/11/1358
 • کد محصول : 15331130
 • شرح محصول : خوراک اماده دام
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%