نام واحد : روی مهدی آباد

 • استان : یزد
 • شهر : مهریز
 • نشانی شرکت : بلوار افریقا...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مهریز، روستای مهدی آباد، بهادران
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مسعود فانیان
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : شمش روی

 • سریال مجوز : 580293000000
 • شماره مجوز : 45585
 • تاریخ مجوز : 12/12/1387
 • کد محصول : 2720512475
 • شرح محصول : شمش روی
 • ظرفیت : 100,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 4%
  4%