نام واحد : احمددلیلی

نام محصول : قندکله

 • سریال مجوز : 1710213
 • شماره مجوز : 14462
 • تاریخ مجوز : 20/10/1358
 • کد محصول : 15421222
 • شرح محصول : قندکلوخ وکله ازنیشکر
 • ظرفیت : 9,600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%