نام واحد : محمود سقط چی

نام محصول : انواع نمک

 • سریال مجوز : 1710216
 • شماره مجوز : 13575
 • تاریخ مجوز : 03/09/1358
 • کد محصول : 15492520
 • شرح محصول : نمک طعام تصفیه نشده
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%