نام واحد : سرمایه گذاری پارسیان غرب آسیا

نام محصول : تصفیه شکر

 • سریال مجوز : 1207994
 • شماره مجوز : 27481
 • تاریخ مجوز : 29/08/1384
 • کد محصول : 15421120
 • شرح محصول : تصفیه شکر
 • ظرفیت : 180,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 13%
  13%