نام واحد : یخ ارم اشنویه

نام محصول : سردخانه زیرصفر

 • سریال مجوز : 1204573
 • شماره مجوز : 25151
 • تاریخ مجوز : 18/10/1380
 • کد محصول : 15135012
 • شرح محصول : سردخانه زیرصفر
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 65%
  65%