نام واحد : کشت وصنعت زربخش سمندرغلامرضاتقی زاده

نام محصول : بسته بندی نمک یددارتصفیه

 • سریال مجوز : 1710226
 • شماره مجوز : 33494
 • تاریخ مجوز : 12/07/1376
 • کد محصول : 15492510
 • شرح محصول : نمک طعام تصفیه شده
 • ظرفیت : 720 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%