نام واحد : شرکت اروم لبن غرب

نام محصول : پنیر پیتزا

 • سریال مجوز : 1205589
 • شماره مجوز : 2713
 • تاریخ مجوز : 13/02/1382
 • کد محصول : 15201256
 • شرح محصول : پنیر پیتزا
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 84%
  84%