نام واحد : پی سنگ سرب و روی

 • استان : گیلان
 • شهر : رودبار
 • نشانی شرکت : خیابان شریعتی...
 • تلفن شرکت : *******131جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : هرزویل
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : بابک طبرسی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کنسانتره روی

 • سریال مجوز : 580295000000
 • شماره مجوز : 9813/26
 • تاریخ مجوز : 08/03/1393
 • کد محصول : 1320512350
 • شرح محصول : کنسانتره روی
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 75%
  75%