نام واحد : عزیزالله ووجیه الله امانی نژادماسوله

نام محصول : ماکارونی وورمیشل

 • سریال مجوز : 1710233
 • شماره مجوز : 15771
 • تاریخ مجوز : 26/08/1359
 • کد محصول : 15441111
 • شرح محصول : ماکارونی
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%