نام واحد : نوشانوش

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : ارومیه
 • نشانی شرکت : ک 20جاده سلماس
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : ک 20جاده سلماس
 • تلفن واحد : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : اب میوهغیر مرکبات

 • سریال مجوز : 1205783
 • شماره مجوز : 7817
 • تاریخ مجوز : 09/04/1382
 • کد محصول : 15131720
 • شرح محصول : اب میوه غیر مرکبات
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%