نام واحد : شرکت قند سحر ماکو

نام محصول : اهک معمولی

 • سریال مجوز : 1206710
 • شماره مجوز : 9783
 • تاریخ مجوز : 17/04/1383
 • کد محصول : 26941212
 • شرح محصول : اهک معمولی
 • ظرفیت : 45,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 33%
  33%