نام واحد : علی لرستانی

 • استان : جنوب کرمان
 • شهر : جیرفت
 • نشانی شرکت : جیرفت- خ شهید...
 • تلفن شرکت : *******348جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : علی لرستانی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی جیرفت2

نام محصول : کنسانتره مس اکسیدی

 • سریال مجوز : 580297000000
 • شماره مجوز : 93/41488
 • تاریخ مجوز : 05/04/1393
 • کد محصول : 1320612381
 • شرح محصول : کنسانتره مس اکسیدی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 11%
  11%