نام واحد : تکنوفودز صادق خلیل بیگی خامنه

نام محصول : شربت

 • سریال مجوز : 1710235
 • شماره مجوز : 11699
 • تاریخ مجوز : 17/03/1359
 • کد محصول : 15131810
 • شرح محصول : حفاظت ازفساد میوه جات وسبزیجات بصورت شربت الات
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%