نام واحد : کشتارگاه مرغ تک طیور چله خان

نام محصول : کشتارگاه مرغ

 • سریال مجوز : 1207795
 • شماره مجوز : 829
 • تاریخ مجوز : 07/06/1384
 • کد محصول : 15111121
 • شرح محصول : کشتارگاه مرغ
 • ظرفیت : 9,950 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 19%
  19%