نام واحد : غلامرضا - جلال - جواد و کاظم چرخی

نام محصول : شربت

 • سریال مجوز : 1710247
 • شماره مجوز : 18924
 • تاریخ مجوز : 29/11/1359
 • کد محصول : 15131810
 • شرح محصول : حفاظت ازفساد میوه جات وسبزیجات بصورت شربت الات
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%