نام واحد : عباس کیهانی

نام محصول : شیرینی

 • سریال مجوز : 1710249
 • شماره مجوز : 17059
 • تاریخ مجوز : 09/10/1359
 • کد محصول : 15411120
 • شرح محصول : نان شیرینی
 • ظرفیت : 240 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%