نام واحد : فنی و مهندسی قائم امید نور

نام محصول : کنسانتره آهن

 • سریال مجوز : 580316000000
 • شماره مجوز : 120/1365660
 • تاریخ مجوز : 19/12/1392
 • کد محصول : 1310412309
 • شرح محصول : کنسانتره آهن
 • ظرفیت : 600,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 22%
  22%