نام واحد : علی اکبرروشنفکر

نام محصول : فرآورده های شکلاتی جهت روک

 • سریال مجوز : 1710257
 • شماره مجوز : 52268
 • تاریخ مجوز : 28/07/1362
 • کد محصول : 15411130
 • شرح محصول : محصولات ظریف خبازی ازانواع شیرینی
 • ظرفیت : 110 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%