نام واحد : سیدمهدی نیکوسپهروسیدحسین قاضی عسگر

نام محصول : نمک قنادی

 • سریال مجوز : 1710258
 • شماره مجوز : 60574
 • تاریخ مجوز : 28/08/1362
 • کد محصول : 15492511
 • شرح محصول : نمک طعام ساده تصفیه شده
 • ظرفیت : 93 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%