نام واحد : وحید سلامت نیکی کند

نام محصول : رب گوجه

 • سریال مجوز : 1710260
 • شماره مجوز : 49648
 • تاریخ مجوز : 28/06/1362
 • کد محصول : 15491810
 • شرح محصول : انواع رب گوجه فرنگی
 • ظرفیت : 360 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%