نام واحد : حجیم نان میلاد

نام محصول : نان فانتزی

 • سریال مجوز : 1212065
 • شماره مجوز : 45228
 • تاریخ مجوز : 23/11/1385
 • کد محصول : 15411142
 • شرح محصول : نان فانتزی
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 18%
  18%