نام واحد : رضا ترکمن

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : خوی
 • نشانی شرکت : شهرک ولیعصر...
 • تلفن شرکت : *******461جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک ولیعصر فاز 1 بلوار کشاورزی خ سعدی
 • تلفن واحد : *******461جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رضا ترکمن
 • تلفن مدیر : *******461جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : درجه بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 1212890
 • شماره مجوز : 1101/8339
 • تاریخ مجوز : 02/02/1386
 • کد محصول : 15492716
 • شرح محصول : درجه بندی حبوبات
 • ظرفیت : 800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 36%
  36%