نام واحد : حبیب اله وبهلول نوروزی

نام محصول : خیارشور - مخلوط شور

 • سریال مجوز : 1710294
 • شماره مجوز : 36527
 • تاریخ مجوز : 26/04/1361
 • کد محصول : 15131212
 • شرح محصول : خیار شور
 • ظرفیت : 120 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%