نام واحد : تعاونی 120 تولید نهال درختان مثمر

نام محصول : اب معدنی

 • سریال مجوز : 1215104
 • شماره مجوز : 50066
 • تاریخ مجوز : 30/10/1386
 • کد محصول : 15541120
 • شرح محصول : اب معدنی
 • ظرفیت : 30,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 24%
  24%