نام واحد : محمدحسن لطف آبادی

نام محصول : پسته پاک کنی

 • سریال مجوز : 200331000000
 • شماره مجوز : 19491
 • تاریخ مجوز : 10/05/1394
 • کد محصول : 140412305
 • شرح محصول : پسته پاک کنی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)
 • گروه 4 رقمی : -140
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%