نام واحد : معدن کاران پیشرو آسیا

نام محصول : کنسانتره مس سولفیدی

 • سریال مجوز : 580335000000
 • شماره مجوز : 19270/118
 • تاریخ مجوز : 29/07/1394
 • کد محصول : 1320612382
 • شرح محصول : کنسانتره مس سولفیدی
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 41%
  41%