نام واحد : محمد روشن اخگر

نام محصول : شکر

 • سریال مجوز : 1710301
 • شماره مجوز : 18350
 • تاریخ مجوز : 09/07/1360
 • کد محصول : 15421110
 • شرح محصول : تولید قند وشکر
 • ظرفیت : 80 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%