نام واحد : داودپوررنجبر

نام محصول : ارد گندم

 • سریال مجوز : 1710302
 • شماره مجوز : 18346
 • تاریخ مجوز : 29/07/1360
 • کد محصول : 15311421
 • شرح محصول : بسته بندی مواداردی
 • ظرفیت : 370 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%