نام واحد : نوید تحول صنایع باختر

نام محصول : ابمیوه ازکنسانتره میوه

 • سریال مجوز : 1216229
 • شماره مجوز : 21068
 • تاریخ مجوز : 19/05/1387
 • کد محصول : 15131740
 • شرح محصول : ابمیوه ازکنسانتره
 • ظرفیت : 150,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 41%
  41%