نام واحد : علی کاروان پورتهرانیقندرسالت

نام محصول : قند

 • سریال مجوز : 1710314
 • شماره مجوز : 11842
 • تاریخ مجوز : 27/02/1360
 • کد محصول : 15421210
 • شرح محصول : انواع قند
 • ظرفیت : 575 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%