نام واحد : صنایع غذایی اروم بنیان

نام محصول : شیرکاکائو

 • سریال مجوز : 1216295
 • شماره مجوز : 23759
 • تاریخ مجوز : 07/06/1387
 • کد محصول : 15201221
 • شرح محصول : شیرکاکائو
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 38%
  38%