نام واحد : تولیدی مهراصل

نام محصول : کنسانتره مس سولفیدی

 • سریال مجوز : 58887700000000
 • شماره مجوز : 42146
 • تاریخ مجوز : 27/11/1388
 • کد محصول : 1320612382
 • شرح محصول : کنسانتره مس سولفیدی
 • ظرفیت : 400,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 70%
  70%