نام واحد : کنسروسازی باغمیشه - مشکوه

نام محصول : ترشیجات

 • سریال مجوز : 1710324
 • شماره مجوز : 19875
 • تاریخ مجوز : 07/08/1360
 • کد محصول : 15131230
 • شرح محصول : ترشیجات
 • ظرفیت : 85 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%