نام واحد : شرکت صنایع غذایی نشاط ناب

نام محصول : عصاره مالت

 • سریال مجوز : 1216340
 • شماره مجوز : 25095
 • تاریخ مجوز : 17/06/1387
 • کد محصول : 15491330
 • شرح محصول : عصاره مالت
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%